torsdag 1 augusti 2013

ELDSJÄLAR

Kom att tänka på lyckan av att det finns eldsjälar runt omkring oss. Hur skulle det se ut utan dem? Både tråkigt och händelsefattigt, tror jag. Kanske till och med att samhället skulle gå på sparlåga utan deras entusiasm och ihärdighet?
Usch de ställer bara till med en massa jobb och problem, kanske du tycker. Man blir bara trött att se dem....

I vilket fall skulle jag vilja framhålla två eldsjälar, som jag nyligen läst om i ortstidningen: Nils-Petter Ankarblom och John Friberg.

Nils-Petter, med anor från Mönsterås, är musiker och kompositör och efter tio säsonger  fortfarande en drivande kraft bakom ungdomslägret "Lovewell" i Oskarshamn. Här delar han med sig av sina kunskaper för att inspirera ungdomar från flera delar av världen till samarbete och att själva bidra till en egen musikal.
Tack vare stipendier har förhoppningsvis många ungdomar möjlighet att delta.
I och med att ett av mina barnbarn var med för några år sedan fick jag litet insyn i verksamheten och kan på det varmaste rekommendera denna.
Här finns det plats för många flera ungdomar från bygden. Kanske som en liten kompensation för Högsbys nerlagda Musikskola och den många gånger kritiserade Kulturskolan.....

John Friberg har lagt ner många obetalda timmar på Radio Högsby, som nu tyvärr måste läggas ner på grund av otillräckligt engagemang bland medlemmarna och bristande intresse från alla oss andra.
Vid starten 2005 var man mycket entusiastisk och hoppades och trodde att detta skulle bli något mycket bra och efterfrågat i kommunen. Efter hand har dock intresset svalnat.
Har själv varit i kontakt med Radio Högsby i samband med utsändningar från Kommunfullmäktiges sammanträden samt före de allmänna valen. Vart vänder vi oss nu, kan man fråga...
Allmänheten lär i alla fall bli en informationskanal fattigare.....
I valtider använde vi  Högsbymoderater också flera möjligheter för information. Att sprida vårt budskap via Högsby Radio visade sig vara ett gångbart alternativ och fungerade mycket bra.

Ett stort tack till John och styrelsen för ert arbete. Ni ville något, ni hade en idé och ni jobbade hårt så länge ni orkade, men uteblir tillräcklig stöttning, så finns det en ände även på ett radioprojekt.

Monika


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar