lördag 5 maj 2012

Angående "barnfattigdom"

Oskarshamns kommun / Michael Edlund och Eva-Lena Karlsson (S) har svarat på ett medborgarförslag från RäddaBarnen och RödaKorset angående barnfattigdom. Edlund och Karlsson konstater att det är arbetslösheten som är primärorsaken och att det är barnen som drabbas när föräldrarna är utestängda från arbetsmarknaden.
Just det! Arbetslöshet/utanförskap ställer till en mängd problem, det har vi sagt hela tiden.
Nu är är bara att fortsätta jobba på och stimulera till bra utbildning och ännu flera arbetstillfällen!