måndag 5 december 2011

SNÖRÖJNINGSPROBLEM

I dagens OT Debatt, 2011-12-05, skriver Lars Johansson och Jan  Fogelberg om snöröjning. De tycker att att man ska prioritera gång- och cykelbanor framför bilvägar. För egen del tror jag det är viktigt med en bra snöröjning / halkbekämpning för alla, oavsett om man kör bil, cyklar, åker rullstol eller går.
Jag tror också att detta kan vara ett stort problem oavsett om man bor i en stad eller på landsbygden.
Har haft möjlighet att på nära håll jämföra Högsby kommun med Oskarshamn, och där tycker jag Högsby ofta har lyckats bättre med att snabbare få bort alla snömassor.
Men i Högsby finns ett annat problem som jag känner väl till och det är hur det ser ut när plogbilen passerat ute på vägen. Alla portar och garageinfarter är packade med snö och is, som plogen "godhetsfullt" passat på att fösa in när den körde förbi.
Jag protesterar på högsta volym. Snön ute på vägen får ni placera på något bättre ställe! Ingen villaägare vill ha in snömassorna på sin tomt. 
Nu hoppas jag att Vägverket / entreprenörerna tillsammans med kommunen tar detta problem på allvar.
Det blir i så fall en julklapp att se fram emot...
Monika i Bohult
Blogger:Moderaterna i Högsby


fredag 2 december 2011

SATSNING PÅ LOKAL UNGDOMSPOLITIK

Satsar vår kommun tillräckligt med resurser på barn och ungdomar?
Inser man hur viktigt det är med samarbete mellan bland annat skolan, fritidsverksamheten och socialförvaltningen för att förhindra dubbelarbete och att ärenden hamnar "mellan stolarna"?
Hur viktig är FN:s barnkonvention? 
Borde vi ha ett Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram i kommunen?


OBS  att föräldrar har huvudansvaret för sina barns uppväxt och utveckling. Därför ska arbetet med barn och ungdomar i kommunal regi göras i nära samverkan med föräldrarna.
Monika