torsdag 6 december 2012


BLIR DET INGA STORREGIONER?

Det kan man undra efter att ha läst "Dagens Samhälle 43/12.
För min del gör det detsamma. Åtminstone med nuvarande tänk. Vi Moderater är splittrade i den frågan. Gränsen går ungefär i mitten av Kalmar Län. Södra delen förordar Skåne. Norra vill hellre gå samman med resten av Småland/Öland och eventuellt Östergötland.
Johan Persson i Kalmar verkar dock inte ha registrerat Sjöstrands tvekan till stora regioner. Han fokuserar sig envist på att bli en del av Skåne och  negligerar frågan om att slå samman länsstyrelser.
Länsstyrelserna, ja de ska tydligen  minskas till hälften. Var resistensstäderna ska ligga är för närvarande den stora frågan. Nu har lobbyisterna fått fart! Detta känns inte heller som ett stort problem. Om Kalmarborna vill veta, så åker jag lika gärna till Växjö. Det är en trevlig stad det också...
Läser vidare att Mats Green, Kommunstyrelseordförande i Jönköping, tycker att man borde göra en enda myndighet av landets länsstyrelser. Ja, varför inte? Han är delvis inne på Mats Sjöstrands linje. Sjöstrand framhåller nämligen att dagens länsstyrelser är ineffektiva och inte har tillräcklig kompetens. Man har ett "jätteproblem som måste lösas".
Med stor förvåning läser jag också att Bo Frank, ordförande i kommunstyrelsen i Växjö, har tappat intresset för "alla dessa utredningar". Han var nämligen, vad jag förstått, det största lokomotivet att vilja dra oss ner till Skåne. En stor eloge till honom om han nu verkligen tänkt om.
I stället för nuvarande 21 länsstyrelser är förslaget 10 nya myndigheter, som kommer att presenteras den 17 december.
Om jag fick önska, så vill jag se en sammanslagning av Kalmar- Kronoberg och Jönköpings län.
Då skulle Småland  bli en sammanhållen enhet. Det tycker jag vore bra.
Monika