torsdag 6 december 2012


BLIR DET INGA STORREGIONER?

Det kan man undra efter att ha läst "Dagens Samhälle 43/12.
För min del gör det detsamma. Åtminstone med nuvarande tänk. Vi Moderater är splittrade i den frågan. Gränsen går ungefär i mitten av Kalmar Län. Södra delen förordar Skåne. Norra vill hellre gå samman med resten av Småland/Öland och eventuellt Östergötland.
Johan Persson i Kalmar verkar dock inte ha registrerat Sjöstrands tvekan till stora regioner. Han fokuserar sig envist på att bli en del av Skåne och  negligerar frågan om att slå samman länsstyrelser.
Länsstyrelserna, ja de ska tydligen  minskas till hälften. Var resistensstäderna ska ligga är för närvarande den stora frågan. Nu har lobbyisterna fått fart! Detta känns inte heller som ett stort problem. Om Kalmarborna vill veta, så åker jag lika gärna till Växjö. Det är en trevlig stad det också...
Läser vidare att Mats Green, Kommunstyrelseordförande i Jönköping, tycker att man borde göra en enda myndighet av landets länsstyrelser. Ja, varför inte? Han är delvis inne på Mats Sjöstrands linje. Sjöstrand framhåller nämligen att dagens länsstyrelser är ineffektiva och inte har tillräcklig kompetens. Man har ett "jätteproblem som måste lösas".
Med stor förvåning läser jag också att Bo Frank, ordförande i kommunstyrelsen i Växjö, har tappat intresset för "alla dessa utredningar". Han var nämligen, vad jag förstått, det största lokomotivet att vilja dra oss ner till Skåne. En stor eloge till honom om han nu verkligen tänkt om.
I stället för nuvarande 21 länsstyrelser är förslaget 10 nya myndigheter, som kommer att presenteras den 17 december.
Om jag fick önska, så vill jag se en sammanslagning av Kalmar- Kronoberg och Jönköpings län.
Då skulle Småland  bli en sammanhållen enhet. Det tycker jag vore bra.
Monika

måndag 5 november 2012

Kommenfullmäktigemöte för november är nu avslutat.
Efter att ha lyssnat på omvärldsanalysen kan jag konstatera att den arbetslinje som den moderatledda regeringen har drivit är helt avgörande för vår kommuns framtid. När man tittar på siffrorna som rör skattekraften i vår kommun ser man att vi har cirka 20000 Kr mindre i skattekraft per invånare än riksgenomsnittet. Kommunen har också en lägre andel förvärvsarbetande än snittet för landet.

Till viss del kan skattekraftsunderlaget förklaras med regionala löneskillnader, men andelen förvärvsarbetare måste bli fler.

Marcus SchönHÖGSBY KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN


Kvällens Kommunfullmäktige möte har en viktig uppgift framför sig och det gäller beslut om den nya Översiktsplanen. Då ska den upp på agendan igen. Den här gången med hjälp av Michael Lijonhud från länets Infrastrukturkontor.
En översiktsplan är kommunens viktigaste verktyg, som dock inte är juridiskt bindande.
Den har däremot en viktig vägledande funktion och ska ligga till grund för beslut avseende planerings-och bebyggelsefrågor i bl.a. kommunens nämnder, förvaltningar och andra myndigheter.

Vårt förslag till översiktsplan har varit ute på remiss till Länsstyrelsen, angränsande kommuner, Regionförbundet, Kalmar Läns Museum, Sveaskog, samtliga byalag / samhällsföreningar m.fl.
Den har dessutom ställts ut så att allmänheten haft möjlighet att ge sina synpunkter.
Ovan nämnda instansers yttranden har föranlett en hel del ändringar i den slutversion som presenteras här i dag.

Själv fick jag information om den tänkta Översiktsplanen i Kommunstyrelsen för en tid sedan och jag reserverade mig då till KS beslut.
 Min reservation gällde då som nu triangelspåret i Berga.
Om man skickar ut en handling på remiss, då måste man alltid ta ställning till de svar som kommer tillbaka.
Till Berga Samhällsförenings svar bifogades en protestlista med ca 600 namnunderskrifter från invånare i Högsby kommun + 250 andra personer. 
Hur har kommunens ledning och Kommunfullmäktige tänkt hantera detta?
Fram till nu har ingen kunnat övertyga Bergaborna om att planförslaget är acceptabelt.
 Återstår nu bara att "köra över" en hel bys uppfattning och önskemål eller hur har man tänkt sig?
 Den diskussion som följt efter Berga Samhällsförenings svar på Översiktsplanen borde ha behandlats med större respekt, tycker jag. 
Bergabornas oro och indignation, att ett triangelspår kommer att försämra byns status som stationssamhälle och attraktiv bostadsort och med attraktionskraft för inflyttning, måste tas på allvar.

 Infrastrukturkontoret verkar mestadels ta debatten via pressen och påpekar där att en enighet måste till stånd.
Jaha, och hur gör man då? Hur ska vi få enighet?
Det talas ju alltid om hur viktigt det är med demokrati. 
Har man tagit hänsyn till det i det här ärendet?

Nu är det ju på det viset att jag är representant för mina väljare och det är mitt uppdrag att i möjligaste mån lyssna och agera efter deras önskemål!
Alltså vidhåller jag  min negativa inställning till triangelspåret i Berga.

Monika


tisdag 23 oktober 2012


VEM BLIR NY ORDFÖRANDE I REGIONFÖRBUNDET?

Det börjar dra ihop sig för beslut om vem som ska ta över som ordförande i Regionförbundet.
Tyvärr verkar frågan inte ha väckt någon större uppmärksamhet.
Nu har vi ju en ypperlig chans att visa Nya Moderaternas kapacitet genom att välja en värdig ersättare efter Harald Hjalmarsson.
Med tanke på Regionförbundets roll som en samlande kraft för  länets utveckling anser jag det är viktigt att med accelererande kraft fortsätta att bevaka frågor rörande bland annat näringsliv, infrastruktur och ett sviktande befolkningsunderlag.
I Oskarshamns Tidningen 12 10 20 kan man läsa om Gunilla C Johansson, som en av kandidaterna till posten som ny ordförande.
Jag tycker Gunilla är ett bra val. Hennes intresse, energi, kunskap och erfarenhet inom näringslivet kommer i hög grad att medverka till att sätta vårt län i fokus.
Bohult den 23 oktober 2012
Monika Olsberg

lördag 6 oktober 2012

Nya Moderaterna är ett nytt och fräscht arbetarparti.

Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgiften  för unga i sin nyligen publicerade och debatterade "skuggbudget". Vad händer då?
Det kommer att bli mycket dyrare för arbetsgivarna att anställa.
Det tycker vi Moderater är fel. Vi anser att alla jobb behövs.
Vi vill göra det lättare för ungdomar att bli anställda. Inte svårare.
Jag kan inte förstå hur en del kan tycka tvärtom!

söndag 16 september 2012

Tystnaden angående Caremaskandalen


Hösten 2011 drabbades vi av en otrevlig händelse, nämligen alla skriverier om Carema-skandalen. Kritikerna var inte nådiga. Den privata vården var undermålig och omoralisk både i sin struktur som i sitt agerande. Upprinnelsen till allmänhetens engagemang var en artikel i DN, där man fördömde Caremas äldreboende Koppargården i Vällingby och menade att man utsatte de boende för vanvård. Reportrarna gjorde stort nummer av att personalen tom tvingats väga blöjor, vilket i sig inte är något ovanligt. Det hjälper nämligen till att välja rätt storlek.....
Dessutom gjorde ägaren enorm vinst. Ropen skallade förfärande och nedsättande om skatteparadis och privata vårdgivare. Oppositionens högljudda negativa kritik hade inga gränser.
Vad har hänt? Vart tog kritikerna vägen?
Inom Socialdemokratiska partiet är man tydligen inte ens eniga om det ska få förekomma "vinster i vården."
Men LO verkar ha bestämt sig: Där är det nej.....
Enligt "Dagens Samhälle" har det nu visat sig att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan och läkarföretaget Trygg Hälsa, som larmade om oegentligheterna på Koppargården, nu också ska granskas av Socialstyrelsen.
Det hela verkar från början bero på en konflikt på arbetsplatsen.
Alla tidigare undersökningar, som jag känner till, har inte kunnat påvisa några större skillnader på kommunal och privat vård.
Nu återstår det bara att invänta utredningarna. Tänk vilken energi som hade bevarats om kritikerna hade haft litet mera fakta från början.....
När ska man skämmas egentligen?
Monika Olsberg (M)


torsdag 6 september 2012

Varför inte ett privat sjukhus i Oskarshamn?

Oskarshamns sjukhus upplevs som ett dåligt akutsjukhus av de som bor i kommunen och däromkring. Nu har också läkarna börjat kritisera förhållandena. Indragningar riskerar sämre service och patientsäkerhet och inte bara jourer utan också dagverksamheten förmodas bli lidande.
För att garantera patientsäkerheten och öka vårdens kvalitet tycker jag sjukhuset borde läggas ut till försäljning. Med ett väl skrivet avtal och regelbunden uppföljning skulle vi kunna få det sjukhus vi alla längtar efter.
Monika Olsberg

SATSA PÅ YRKESUTBILDNINGAR

manar Christina Fosnes, Svenskt Näringsliv, Kalmar.
Hon anser att yrkesutbildningarnas status i samhället bör uppvärderas.
Många ungdomar vill helst av allt komma ut i arbetslivet och företagen behöver kompetent arbetskraft.
Tack och lov är vi i Högsby Kommun realister och satsade i tid på ett bra gymnasialt industriprogram, där vi utbildar diplomerade svetsare, som är en internationell utbildning. Med denna utbildning i bagaget har man en stor arbetsmarknad framför sig.

Efter att ha läst Desirée Liljevalls och Ibrahim Baylans debattartikel i gårdagens OT kan man hålla sig för pannan. Det finns inget slut på alla fel som begåtts gällande skolan när de får ordet.
Åter till verkligen mina vänner! Gläd dig över vår svetsutbildning!
Monika Olsberg

SATSA PÅ YRKESUTBILDNINGAR

tisdag 28 augusti 2012

Kurage i vardagslivet

Var går skiljelinjen mellan kurage och "besvärliga" och "jobbiga" människor?
Lägger man sig i det man anser vara fel får man kritik om man inte gör något åt saken blir man kritiserad för det också.

Själv har jag svårt för att inte reagera när något berör mig. Rätt eller fel det gör detsamma. Jag försöker ge positiv respons på det som jag uppfattar som bra, men påpekar ockå när jag upplever felaktigheter och kommer gärna med förbättrings förslag om jag kan.

Beundrar Pussy Riot, som vågar visa sin uppfattning om en "ohederlig allians" mellan rysk-ortrodoxa kyrkan och nuvarande regim. De har nu blivit fällda för huliganism och ska avtjäna 2 års fängelsestraff. Dessutom vägrar de göra avbön och be om nåd.
Som motsatsexempel kan jag inte låta bli att påminna om Julian Assange, som kutar in på Ecuadors ambassad, när det blåser kalla vindar från rättsväsendet...

En eloge till den granne som larmade polisen i samband med bråk  i en grannlägenhet i kommunen. På detta sätt uppdagades ett fall av kvinnomisshandel.

Tycker också att Högsby Ungdomsråd ska uppmärksammas för sitt initiativ att starta ett projekt mot rasism och jämlikhet.

Har också observerat att det ska bli stormöte om Stångådalsbanan den siste augusti. Hoppas nu att man skippar det där triangelspåret, som utesluter Berga station. Det skulle inte bidra till en bra utveckling av Berga stationssamhälle med omnejd.
Bohult den 28 augusti 2012
Monika Olsberg (M)
(mopsan)

lördag 9 juni 2012

LO VILL AVSKAFFFA LAGEN OM VALFRIHET

LO har beslutat att verka för att avskaffa "Lagen om valfrihet" (LOV).
Den 11 juni ska Kommunfullmäktige i Högsby besluta om LOV ska införas i hemtjänsten.
Socialdemokraterna i kommunen har hela tiden förhalat frågan med återkommande krav på nya utredningar och tillägg. Nu kan man förmodligen inte hitta på flera hinder, så det enda som återstår är att att gå till beslut på nästa fullmäktigemöte.
LOV infördes 2009 och innehåller regler för kommuner och landsting, som vill införa valfrihet för sina invånare. LOV leder till flera småföretag, särskilt på landsbygden. Ofta är det då vårdpersonal som "startar eget" och ger kunderna möjligheter att välja företag och inriktning på utförda tjänster.
LOV är ofta en tänkbar och utmärkt start för kvinnor att få sin dröm uppfylld i ett eget företag. Här kan man också förverkliga sina drömmar att utföra arbetet på ett bättre sätt än tidigare erbjudits i den kommunala sektorn.
Allt detta vill nu LO och förmodligen också Socialdemokraterna förhindra.
Man skyller bland annat på de så kallade "vårdskandalerna", som så flitigt debatterats i pressen. Men vad handlade dessa skandaler egentligen om? Därom är man synnerligen oeniga.
Allt som skrivs i pressen är inte sant. Ofta ligger det helt andra skäl bakom än men först tror. Det gäller också i detta fall.
Socialstyrelsen anser att det är svårt att mäta kvaliteten inom äldreomsorgen men att det inte finns någon större skillnad på offentliga och privata utövare.
När det rör jämförelsen mellan privata och kommunala "särskilda boenden" uttalar man ändå att kommunala boenden är bättre för patienterna i 3 av 12 fall och privata boenden är bättre för patienterna i 9 av 12 fall. (Dagens Samhälle 22/12.)
Vad de få studier som utförts ändå pekar på är att konkurrensen lett till ökat kvalitetsmedvetande hos kommunerna. Det tycker vi är bra.
Vi vill se mera konkurrens och valfrihet i vår kommun. Då tror vi att de som behöver vård och omsorg blir nöjdare. Dessutom har vårdpersonalen äntligen möjlighet att kunna välja arbetsgivare.
Högsbymoderaterna röstar JA till LOV!
Den 9 juni 2012
/Monika

söndag 3 juni 2012

FOKUS KOMMUNRANKING 2012


I årets ranking "Här är det bäst att bo" hamnar Högsby på 239:e plats.
(Förra året plats 281) Vi har alltså blivit bättre med 42 platser i statistiken. Det är ju glädjande, men fortfarande inget att skryta med.

När det gäller "Att vara ung i kommunen" finns vi på plats 271.
Det är ju verkligen bekymmersamt.
Fokus har hämtat sina uppgifter från b.a. Skolverket, Riksidrottsförbundet, Folkhälsoinstitutet och AF.
Statistiken är mestadels från år 2009 men också
från 2008 (Riksidrottsförbundet) och 2010 (AF).
Rankingen berör ungdomsarbetslöshet, mobbning, alkoholbruk, den psykiska hälsan bland unga, lärartäthet, andelen som uppnått målen i skolan och antalet idrottsföreningar.
Vad som är det största problemet för Högsbys unga kan diskuteras.
Grundskolans lärartäthet 2010 ligger litet under riksgenomsnittet, men är högre i gymnasieskolan. Andelen lärare med högskoleexamen i grundskolan är procentuellt högre medan gymnasieskolans lärare med pedagogisk högskoleutbildning
i % är 53. ( Riksgenomsnittet =80)
Andelen elever i grundskolan som inte uppnått målen i ett eller flera ämnen: 22(riksgenomsnitt: 24).
Meritvärdet i åk 9 totalt, genomsnitt, för 2011 ligger i det närmaste på riksgenomsnittet (H 209-R 211). Likaså andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan. (H 86- R 88)
Andelen elever på gymnasieskolan, som fullföljt sin utbildning inom 4 år är 81 jämfört med riksgenomsnittets 76.

När det gäller arbetslösheten i åldergruppen 18-24 år 2012 04
var 23 öppet arbetslösa och 43 sökande i program med aktivitetsstöd.
Ja, här finns mycket för politiken att uträtta.
Nya Moderaterna kommer verkligen att satsa på åtgärder för att motverka arbetslöshet. Vi vill i första hand stimulera näringslivet / företagen  så de kan expandera och erbjuda flera arbetstillfällen.
Vi håller tummarna för en sänkning av bolagsskatten och en rensning i regelsystemet.

När det gäller ungdomars psykiska hälsa och alkoholvanor ber jag få återkomma.
Nu räcker det för i dag.
Monika

lördag 2 juni 2012

Socialdemokraternas politik hotar 25 000 ungdomsjobb


Nya Moderaternas viktigaste fråga är jobben. Vi har en politik som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden och stärker arbetslinjen. Jobbskatteavdrag, sänkt arbetsgivaravgift för unga och sänkt restaurangmoms är några exempel på åtgärder för fler jobb. Socialdemokraterna pratar också om jobben. Men för dem stannar det vid prat. Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för att anställa unga, höja restaurangmomsen och göra det mindre lönsamt att arbeta. Allt detta leder till färre jobb och krångligare vägar till anställning. Sammantaget hotar Socialdemokraternas förslag 25 000 unga personers jobb. Vad händer när ingen jobbar? Svaret är enkelt. Om ingen jobbar blir det inga resurser till välfärden. Om ingen jobbar finns inga pengar till skolan, sjukvården och äldrevården. Jobb ger välfärd.


lördag 5 maj 2012

Angående "barnfattigdom"

Oskarshamns kommun / Michael Edlund och Eva-Lena Karlsson (S) har svarat på ett medborgarförslag från RäddaBarnen och RödaKorset angående barnfattigdom. Edlund och Karlsson konstater att det är arbetslösheten som är primärorsaken och att det är barnen som drabbas när föräldrarna är utestängda från arbetsmarknaden.
Just det! Arbetslöshet/utanförskap ställer till en mängd problem, det har vi sagt hela tiden.
Nu är är bara att fortsätta jobba på och stimulera till bra utbildning och ännu flera arbetstillfällen!

lördag 28 april 2012

Kulturskola

I dagens OT läser jag att S i Oskarshamn vill byta Musikskolan till Kulturskola.
Tänk om alla i Högsby kommun varit så förutseende.
Här blev det ett himla liv. Snudd på att allt musikliv skulle dö ut!
Att "Kulturbruket"  har plats för flera kulturaktiviteter struntar man fullständigt i.
Kan man möjligtvis räkna med litet mer pos. inställning och stöttning i framtiden?
Monika

måndag 23 april 2012

Bättre villkor för barnModeraterna arbetar med att förnya och utveckla sin politik som handlar om barns uppväxtvillkor i Sverige. Läs mer här och hjälp oss genom att fylla i en enkät på nätet.

Till enkäten

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson om barnens villkor

fredag 9 mars 2012

Diplomerade svetsare

Grattis till HUC, som nu fått de första svetsarna diplomerade.
Grattis också till Victor och Linus som fått diplomen. Nu hoppas jag ni får det arbete ni helst vill ha i Sverige eller utomlands.
Lycka till!
Monika

Heja på i fritidssektorn!

Glädjande att Tegelbruket går in i projektet "Det Goda Mötet". Våra duktiga fritidsledare i samarbete med Fryshuset i Stockholm och föreningen Kumulus kommer härmed ha möjlighet att göra ännu mera för ungdomarna i kommunen. Lycka till!
Monika Olsberg

tisdag 17 januari 2012

LÄST I PRESSEN....

Defaitism


Att Sd förebrår Alliansen / Ingemar Svanström att "andas pessimism och defaitism". Aj, tänkte jag, "defaitism" vad är det? Har nu kollat med Wikipedia. Här beskrivs ordet som: "hopplös situation, mom. 22 och oftast kopplat till förräderi. Används oftast i krigssammanhang".


Kära Sd nu tar ni väl i igen? Hur har ni egentligen tänkt vända Högsbys befolkningstrend? Inte i svepande formuleringar- utan konkret?


Ända sedan jag flyttade in i kommunen har det sviktande befolknings underlaget oroat de flesta. Men riktigt hur det ska gå till "Att bli flera" i "Möjligheternas Kommun" har ingen lyckats beskriva. Här står vi fortfarande och stampar.


Jag väntar med spänning på ert recept.


Ska vi äntligen börja satsa på våra invandrare?

Det ser för bra ut för att vara sant?


Anna Wahlgren, författare, skrev en 1983 "Barnaboken" som blev mycket känd som stöd för föräldrar. Hennes kunskap i barnpsykologi känner jag inte till. Hon kanske mest skrev av egen erfarenhet som flerbarns förälder. I vilket fall ansågs boken vara bra och hennes rekommendationer följdes säkert av många.


Nu har en av döttrarna skrivit en "motbok" där hon starkt kritiserar sin mamma. (Felicia Feldt: Felicia försvann")


Detta påminner mig om liknande händelser tillbaka i tiden: Alva Myrdal (s) som tillsammans med maken Gunnar skrev: "Kris i Befolkningsfrågan" och den egna boken "Stadsbarn" och som förordade fri "uppfostran, gärna kopplat till utbildning". Som rektor för Socialpedagogiska Seminariet fick hon där möjligt att utbilda förskollärare i denna anda. Sonen, Jan Myrdal, har som vuxen senare visat en helt annan bild (Barndom 1982) där han beskrivit sin uppväxt och de uppfostringsmetoder som fanns i familjen.


Sist men inte minst, vill jag nämna Gustav Jonsson, känd barnpsykolog och föreståndare för Barnbyn Skå. Denna anläggning startades 1947 av Stockholms barnavårdsnämnd och där togs "problembarn", 7-15 år, om hand. Jonsson gav ut flera böcker i ämnet, bl.a. "Det sociala arvet" och "Flickor på glid". Hans erfarenheter och idéer fick stor genomslagskraft i Sverige. Jag var själv en mycket stor beundrare av Skå-Gustav.


År 2000 framträder Gustavs son Staffan i Aftonbladet. Där diskuteras hans bok som ger en helt annan bild av pappan. Han menar att trots att Skå-Gustav givit hela sitt liv åt barnen, kände han sig själv övergiven och ratad. (Staffan Lamm: Boken om mig).


Vad är slutsatsen av detta då?


Att det finns minst två sidor av samma sak....


Ha det så bra


Monika